top of page

Vilkår og betingelser

 

Vilkår og betingelser under gjelder ved deltagelse på alle våre kurs. For mer informasjon eller spørsmål, kontakt Oh My Dog Hundetrening her.

 

Betaling

Alle kurs betales via bankoverføring i forbindelse med booking av kursplassen.

Dersom kunden ønsker faktura som betalingsløsning, må dette avtales direkte med Oh My Dog Hundetrening. Faktura og betalingsinformasjon sendes via den e-postadressen kunden har registrert seg med.

Betalingsfrist ved faktura er 14 dager fra booking av kurs.

Ved forsinket innbetaling vil det bli sendt betalingspåminnelse, og lovbestemte gebyrer vil påløpe. Dersom betaling fortsatt uteblir, vil fakturaen bli sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe. Ved forsinket betaling beregnes lovbestemt forsinkelsesrente.

Bindende betaling

Påmelding til alle våre kurs er bindende og kursavgift refunderes ikke.

Kortere fravær grunnet sykdom, reiser eller liknende, fører ikke til fradrag i kursavgiften. Kursavgiften refunderes ved langvarig sykdom/skade hos kunde. Sykemelding må sendes Oh My Dog Hundetrening snarest etter sykdomsdato.

Atferds konsultasjon som ikke er avbestilt senest 48 timer før oppsatt tid må betales i sin helhet.
Privattrening som ikke er avbestilt senest 24 timer før oppsatt tid må betales i sin helhet.

Ved avmelding fra kurs belastes 50% av kursavgiften. Etter kursoppstart er det ikke mulig å få refusjon ved fratredelse/ frafall som kursdeltaker.

 

Ansvar for skader på hund

Oh My Dog Hundetrening fraskriver seg ethvert ansvar for skader hunden kan påføre seg selv eller andre.

Oh My Dog Hundetrening er heller ikke ansvarlig for skader/sykdom hunden eller kursdeltageren selv blir påført i forbindelse med kurs.

 

Endringer

Oh My Dog Hundetrening tar forbehold om endringer i kursprogrammet, og kan avlyse kurs dersom det er påmeldt for få deltakere.

Ved avlysning eller utsettelse av kurs blir kunden tilbudt et erstatningskurs med tilsvarende innhold som opprinnelig kurs. Dersom det ikke settes opp erstatningskurs innen 6 måneder fra opprinnelig kursdato refunderes deltakeravgiften.

 

Kursmateriale

Oh My Dog Hundetrening har copyright på alt utdelt materiale, og det er ikke tillatt å distribuere dette i andre sammenhenger.

bottom of page